top of page

בואו נהיה בקשר

תודה רבה! קיבלנו את ההודעה, ונענה בהקדם

גדרון לויתן

איתן גדרון

מכירות, תכנון מערכות, תמיכה טכנית

054-452-1352


ניר לויתן

מכירות, כספים, לוגיסטיקה

050-524-0502 

נדב ירקוני

מכירות, תמיכה טכנית, הדרכות

052-450-2495


כתובת מייל: info@glaudio.co.il


כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 217724, תל אביב 6121701

bottom of page