top of page
SMAART

סמארט - SMAART

RA LOGO

חברת רשיונל אקוסטיקס – Rational Acoustics היא היצרנית של תוכנת המדידה הפופולרית – סמארט – Smaart

תוכנת סמארט משמשת למדידה של מערכות רמקולים ו/או כל ציוד אודיו אחר. 

המדידות משמשות ל:

  • כיווני מערכות רמקולים במופעים מוסיקלים, באולמות, גני ארועים ובכל מקום שבו מותקנות מערכות רמקולים.

  • בדיקת תקינות ציוד אודיו.

  • הכנת פריסטים לפרוססורים דיגיטלים.

חברת גדרון לויתן מקיימת מדי פעם קורסים ללימוד תוכנת סמארט.

ישנן שתי גרסאות לתוכנת סמארט – התוכנה המלאה Smaart v8 והתוכנה הקטנה יותר Smaart Di2. ההבדל העיקרי בין השתיים הינו שתוכנת Smaart v8 מסוגלת למדוד עד 8 ערוצי אודיו במקביל, ולעומת זאת התוכנה Smaart Di2 מודדת שני ערוצים במקביל.

Smaart DI2
Smaart8 logo
bottom of page