כרטיס הרחבה למיקסר SD12\S21 לפרוטוקול Madi-Cat5 לחיבור D-Rack, SD-Rack וכו'...

DMI-Madi-C

כרטיס הרחבה למיקסר SD12\S21 לפרוטוקול DANTE

DMI-Dante

מכשיר לחיבור וגישור בין פרוטוקולים שונים

Orange Box

כרטיס הרחבה למיקסר SD12\S21 לפרוטוקול Soundgrid של וייבס

DMI-Waves

כרטיס הרחבה למיקסר SD12\S21 לפרוטוקול MADI-BNC

DMI-MADI-BNC

gidron levitan logo 7.3.19.png

כל הזכויות שמורות © לגדרון לויתן בע"מ. אין להעתיק ללא אישור. 

טל"ח